Kabinetsbesluit: Hemweg-8 centrale eind 2019 uit bedrijf

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekendgemaakt dat de Hemweg-8 centrale eind 2019 moet stoppen met het gebruik van kolen als brandstof voor elektriciteitsproductie. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan het Urgenda-doel van 25% CO2-reductie in 2020. Deze aanpassing van het wetsvoorstel op het verbod van kolen voor elektriciteitsproductie zorgt ervoor dat de Hemwegcentrale vijf jaar eerder uit bedrijf gaat en heeft grote gevolgen voor Nuon/Vattenfall en haar medewerkers.

 

Foto: Jorrit Lousberg/Vattenfall