Toekomst Hemwegterrein

Fossielvrije energiehub

Na de sloop van de kolencentrale wordt de Hemweglocatie vanaf 2025 omgevormd tot een energiehub voor de productie van fossielvrije elektriciteit, waterstof en warmte. Ook komen op het terrein mogelijkheden om windenergie en warmte op te slaan. Zo draagt Vattenfall bij aan een stabiele energievoorziening en een versnelde energietransitie in de regio Amsterdam.

Sinds de sluiting van de kolencentrale in 2019 werkt Vattenfall aan de herontwikkeling van het terrein. Voor de kolencentrale Hemweg 08 komt een fossielvrije energiehub in de plaats. De gasgestookte Hemweg 09 centrale blijft behouden en wordt onderdeel van de energiehub. De ontwikkeling zal in fases plaatsvinden. Na de sloop van de kolencentrale in 2025 wordt dit stap voor stap zichtbaar. Het Hemwegterrein wordt straks de verbindende schakel in het opwekken en distribueren van fossielvrije energie in de regio Amsterdam. De weg hier naartoe verloopt via vier routes.

1. Fossielvrije elektriciteit

De eerste route is die van de fossielvrije elektriciteit. Daarvoor verduurzamen we onder andere de bestaande elektriciteitscentrale op het terrein: Hemweg 9. We doen dat door vanaf 2030 deze centrale geleidelijk over te schakelen van aardgas op waterstof. Het aantal zonnepanelen op het terrein breiden we fors uit. Zo produceren we meer fossielvrije elektriciteit.

2. Waterstof

De tweede route naar een fossielvrije energiehub is die van waterstof. Hiermee verduurzamen we de industrie, de transportsector en onze elektriciteitscentrales. Voor de productie van waterstof bouwen we op het Hemwegterrein één of meer elektrolysers. Deze apparaten maken de waterstof met fossielvrije elektriciteit, die opgewekt wordt door de grote nieuwe windparken op zee. De waterstof gaat uiteindelijk de fossiele brandstoffen in fabrieken vervangen. Ook schepen kunnen waterstof gebruiken als brandstof.

3. Fossielvrije warmte

Het produceren van fossielvrije warmte is de derde stap in onze ambities met de energiehub. De warmte die vrijkomt bij het elektrolyseproces gaan we gebruiken voor fossielvrije stadswarmte. Ook installeren we zogeheten e-boilers op het Hemwegterrein. Dit zijn een soort grote waterkokers. Ook hiermee gaan we warmte aan de stad leveren. De e-boilers draaien op de fossielvrije elektriciteit van de zonnepanelen op het terrein en de windturbines op zee.

Verder werkt Vattenfall aan plannen voor een aardwarmtecentrale op het terrein. Daarmee leveren we warmte aan het stadswarmtenet vanuit een bron diep onder de grond. Ook Hemweg 9 levert warmte aan het warmtenet. Het Hemwegterrein kan zo, in de toekomst, fossielvrije warmte leveren op alle momenten van de dag.

4. Opslag van energie

Tot slot gaat het Hemwegterrein een centrale rol spelen in de opslag van elektriciteit en warmte. Zo zorgen we voor een stabiele energievoorziening in de toekomst. Met grootschalige batterijen kunnen we fossielvrije elektriciteit opslaan en later weer gebruiken. Elektriciteit opslaan kan als de windparken op zee en de zonneparken op de Hemweg meer elektriciteit produceren dan op een bepaald moment nodig is.

Daarnaast komen op het terrein warmtebuffers. Dit zijn zeer grote thermosflessen gevuld met miljoenen liters warm water. Dat water komt uit bijvoorbeeld de e-boilers, de aardwarmtecentrale en het elektrolyseproces. Op deze manier is er altijd voldoende stroom en warmte op voorraad voor de regio Amsterdam.