Hemwegcentrale 8

Vattenfall sloopt de steenkolencentrale Hemweg 8 in het Amsterdamse havengebied. Deze is eind 2019 gesloten om een bijdrage te leveren aan het Nederlandse klimaatbeleid: minder uitstoot van broeikasgassen. De sluiting ondersteunt ook de ambitie van Vattenfall: fossielvrij leven binnen één generatie.

Wij willen fossielvrij leven, reizen, transporteren en produceren mogelijk maken. Daarom slopen we de kolencentrale Hemweg 8 in het Amsterdamse havengebied en komt er een fossielvrije energiehub voor in de plaats.

Vanaf 2025 start de ontwikkeling van een energiehub op het Hemwegterrein. Deze hub gaat fossielvrije elektriciteit, waterstof én warmte produceren. De waterstof vervangt de fossiele brandstof van onze eigen gascentrales en de fabrieken van onze klanten.

Op het Hemwegterrein komen ook opslagmogelijkheden voor hernieuwbare elektriciteit en warmte. Zo wil Vattenfall bijdragen aan een stabiele energievoorziening en een versnelde energietransitie in de regio Amsterdam.

Over de sloop

De sloopwerkzaamheden zijn in 2022 gestart en duren tot medio 2026. Sinds 2022 zijn de kolentransportbanden en een aantal bijgebouwen afgebroken. De 175 meter hoge schoorsteen en het ketelgebouw zijn in de afgelopen maanden voorbereid op sloop. Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn beide ontdaan van reststoffen, waaronder asbest, steenkoolgruis en afvalwaterslib. Ook zijn veel installaties er al uitgehaald. Op dit moment wordt bekeken hoe de schoorsteen het best gesloopt kan worden.

Toekomst terrein

Niet het hele terrein aan de nieuwe Hemweg wordt gesloopt. Zo blijven Vattenfalls gasgestookte elektriciteitscentrale Hemweg 9 en Vattenfalls zonnepark in bedrijf. Ook het 50kV gebouw van netwerkbedrijf Alliander en de 150kV schakeltuin van netbeheerder Tennet blijven. Daarnaast komt er nieuwbouw, waaronder een hoogspanningsstation van Tennet. De ruimte die na de sloop van de kolencentrale vrijkomt, wil Vattenfall gebruiken voor nieuwe fossielvrije energievoorzieningen. Denk aan de productie van fossielvrije warmte en elektriciteit, waterstof en de opslag van energie. Zo dragen we bij aan een versnelde energietransitie in de regio Amsterdam.

Afscheid van de wolkenfabriek

De kolencentrale was van 1994 tot eind 2019 in bedrijf. Hemweg 8 leverde een netto productiecapaciteit van 630 megawatt. Dit staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van zo’n 750.000 Nederlandse huishoudens. Door luchtzuivering en hergebruik van reststoffen was het een van de modernste kolencentrales van Europa. Filters aan weerszijden van de schoorsteen haalden vervuilende asdeeltjes uit de rookgassen. Dit afgevangen vliegas diende daarna als grondstof voor beton en cement. Een andere reststof uit de centrale was gips. Dit ontstond tijdens het ontzwavelingsproces van de rookgassen. En sinds 2006 haalde een zogenoemde DeNOx-installatie 85% van de stikstofoxiden uit de rookgassen.

Tientallen jaren torende de rokende schoorsteen van 175 meter boven Amsterdam uit. Daarom noemden Amsterdammers Hemweg 8 ook wel de wolkenfabriek.

Feiten & cijfers Hemwegcentrale 8

Periode in bedrijf Van 1994 tot december 2019
Netto productiecapaciteit 630 megawatt, wat gelijk staat aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van zo’n 750.000 Nederlandse huishoudens
Kolenverbruik in vol bedrijf 225 ton kolen per uur. Dat zijn tien flinke vrachtauto’s vol
Kolentransport Van Overslagbedrijf Amsterdam over 1.100 meter transportband naar opslagveld van de centrale. Via een 200 meter transportband van opslagveld naar ketelhuis
Ketel hoogte 75 meter
Maximale temperatuur in stoomketel 1200 à 1300 graden Celsius
Verbrand Bij 1.300 graden Celsius 60kg kolen(stof) per seconde
DeNOx-installatie Nam sinds 2006 85% van de stikstofoxiden uit de rookgassen
Centrale sluiting Vanwege klimaatdoelstellingen. Ontmanteling gestart in 2022 en duurt naar verwachting tot medio 2025

Feiten & cijfers Hemwegcentrale 8

Periode in bedrijf
Van 1994 tot december 2019
Netto productiecapaciteit
630 megawatt, wat gelijk staat aan het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik van zo’n 750.000 Nederlandse huishoudens
Kolenverbruik in vol bedrijf
225 ton kolen per uur. Dat zijn tien flinke vrachtauto’s vol
Kolentransport
Van Overslagbedrijf Amsterdam over 1.100 meter transportband naar opslagveld van de centrale. Via een 200 meter transportband van opslagveld naar ketelhuis
Ketel hoogte
75 meter
Maximale temperatuur in stoomketel
1200 à 1300 graden Celsius
Verbrand
Bij 1.300 graden Celsius 60kg kolen(stof) per seconde
DeNOx-installatie
Nam sinds 2006 85% van de stikstofoxiden uit de rookgassen
Centrale sluiting
Vanwege klimaatdoelstellingen. Ontmanteling gestart in 2022 en duurt naar verwachting tot medio 2025

Foto header: Jorrit Lousberg/Vattenfall

Kolenpoedertoevoeg Hemwegcentrale 8
.
Nieuws

Sloop Hemweg 08 van start

Vandaag is Vattenfall gestart met de sloop van de kolencentrale Hemweg 08 in Amsterdam. Naar verwachting neemt de sloop enkele…