Sloop Hemweg 08

Vattenfall sloopt de steenkolencentrale Hemweg 8 in het Amsterdamse havengebied. De sloopwerkzaamheden zijn in 2022 gestart en duren tot medio 2026.

Sloop kolentransportbanden

Sinds 2022 zijn de kolentransportbanden en een aantal bijgebouwen afgebroken. De kolentransportbanden vervoerden de kolen van het Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) over een lengte van 1.100 meter naar het opslagterrein van de centrale. Daar gingen de kolen over nog een paar honderd meter transportband naar het ketelhuis.

Sloop schoorsteen en ketelhuis

In 2024 begint de sloop van de 175 meter hoge schoorsteen en het ketelgebouw (rood in onderstaande afbeelding). Beide bouwwerken zijn hier in de afgelopen maanden op voorbereid. Om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn de afgelopen maanden reststoffen verwijderd. Denk aan stoffen als asbest, steenkoolgruis en afvalwaterslib. Ook zijn veel installaties er al uitgehaald. Op dit moment wordt bekeken hoe we de schoorsteen het best kunnen slopen.

Afvoer van reststoffen

Tijdens het opruimen van het terrein zijn flinke hoeveelheden puin en reststoffen afgevoerd, zoals:

  • 1900 ton gips
  • 2800 ton vliegas
  • 850 ton diverse gemengde reststoffen
  • 40 ton ionenwisselaarharsen
  • 260 ton aan diverse oliën
  • 1500 ton afvalwaterslib
  • 504 katalysatorpakketten
  • 40 m3 achtergelaten papierwerk

Het afgevoerde puin zetten we zo veel mogelijk in voor (hergebruik in) nieuwe producten. Vliegas wordt bijvoorbeeld gebruikt als grondstof voor beton en cement. En de generator van de centrale heeft een tweede leven gekregen in Zuid-Afrika.

Foto header: Jorrit Lousberg/Vattenfall