Kolenpoedertoevoeg Hemwegcentrale 8

Sloop Hemweg 08 van start

Vandaag is Vattenfall gestart met de sloop van de kolencentrale Hemweg 08 in Amsterdam. Naar verwachting neemt de sloop enkele jaren in beslag. Als onderdeel van de sloop verdwijnt ook de iconische 176 meter hoge schoorsteen uit de skyline van de stad. De schoorsteen is nu nog het hoogste bouwwerk van Amsterdam. De centrale zelf produceerde op 20 december 2019 voor het laatst elektriciteit.

Als eerste worden de kolentransportbanden afgebroken. Deze vervoerden de kolen vanaf de OBA Bulk Terminal Amsterdam naar het zogeheten circulair kolenveld op het centrale terrein. Vanaf deze tijdelijke opslag kwamen de kolen uiteindelijk in de Hemweg 08 zelf terecht. Naast de sloop van de kolenbanden, worden de komende maanden ook enkele bijgebouwen afgebroken. Naar verwachting wordt in 2024 of 2025 de schoorsteen gesloopt. Vattenfall en de gecontracteerde sloopbedrijven onderzoeken nog wat de beste oplossing daarvoor is.

Circulaire sloop

Vattenfall zet bij de sloop erop in dat waar mogelijk materialen worden hergebruikt in nieuwe producten. Vliegas wordt bijvoorbeeld gebruikt als grondstof voor beton en cement. Of er ook complete onderdelen van de centrale hergebruikt kunnen worden, zoals de generatoren, wordt nog bekeken. Er is bij de sloop vanzelfsprekend veel aandacht voor het op de juiste wijze verwijderen en afvoeren van nog aanwezige gifstoffen in de gebouwen.

Foto: Jorrit Lousberg/Vattenfall